חיפושדלג על חיפוש
חיפושדלג על חיפוש

מרכז רפואי גריאטרי, בית חולים שמואל הרופא - עמוד הבית

בית החולים שמואל הרופא מסונף לבי”ס לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
חיפושדלג על חיפוש
מדינת ישראל
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

לידיעת המשתמשים באתר: המידע המפורסם באתר זה נועד לידיעה כללית ולהתמצאות בלבד, ואין בו כדי להוות תחליף לבדיקה רפואית פרטנית וייעוץ רפואי אישי וספציפי.


 

כללי


המרכז הרפואי הגריאטרי בית חולים שמואל הרופא (להלן: "המרכז הרפואי שמואל הרופא") הינו בית חולים ממשלתי בבעלות משרד הבריאות , המציע את המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.
________________________________________

זכויות יוצרים

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומים המתפרסמים בשירות זה, שייכות למרכז הרפואי שמואל הרופא (מדינת ישראל). זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה להלן: (החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא שמואל הרופא ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת שמואל הרופא.

אנו עושים את מיטב המאמצים לפעול בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדים זכויות יוצרים וכן את האיסור על פגיעה בפרטיות. היה וזיהיתם בתכנים המועלים לאתר כי בשוגג נעשה שינוי בתצלום, ביצירה וכיוצא באלה, שאינו עולה בקנה אחד עם האמור לעיל, אתם מוזמנים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: 
shmuel.public@MOH.GOV.IL

________________________________________

פניות

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המרכז הרפואי שמואל הרופא, ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני, בכתובת: 
kabala.shmuel@MOH.GOV.IL

________________________________________

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" (AS IS).  
המרכז הרפואי שמואל הרופא לא יישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו ו/או שנגרמו ע"י צד שלישי/
המרכז הרפואי שמואל הרופא לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא המרכז הרפואי באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
המרכז הרפואי שמואל הרופא לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
המרכז הרפואי שמואל הרופא לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או  הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט שונים.

________________________________________

קישורים


בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים.
ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים (אתרי צד ג'): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המרכז הרפואי שמואל הרופא לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לשמואל הרופא כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין המרכז הרפואי שמואל הרופא אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המרכז הרפואי שמואל הרופא לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שהמידע המוצג באתר או שהחומר המקושר אינם מתאימים או שחלה בהם שגיאה, הוא מתבקש לפנות לאחראי על אתר בית החולים בכתובת: shmuel.public@MOH.GOV.IL
________________________________________

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למרכז הרפואי שמואל הרופא באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 .
________________________________________

פרסומים רשמיים של מדינת ישראל

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

 

בואו לתרום ולהשפיע
עבור לתוכן העמוד